Curriculum vitae

Navn: Janicke Jebsen Vinje
Fødselsdato: 21.04.1959
Tittel: Sivilarkitekt MNAL

Utdannelse

Arkitekthøgskolen i Oslo: AHO 1978-1984

Praksis (med utvalgte prosjekter) 

2003-2012 Siv.ark. Janicke Jebsen Vinje AS
Boligområde Dvergsnes i samarbeide med siv.ark. Erik Asbjørnsen, under oppføring
Leilighetsbygg/næringsbygg på Geilo, 18.000,0 m2, rammesøknad
Innbudt konkurranse i Malmø i Mandal
Leilighetsbygg på Lindtjønn
Strai kjøkken, Avenyen, Sørlandssenteret
Restaurant Heat, Kristiansand
Restaurant Måltid, Kristiansand
Hennig Olsen Isbar, Fiskebrygga
Boligområdet Lindtjønn, Gimlekollen.  
Trykkeri, Osigraf / Stav Johanesen.
Guldmand Park, Grimstad, innbudt konkurranse i samarbeid med siv.ark.Dolva AS og siv.ark Asbjørnsen.
Villreinsenter på Hovden, skisseprosjekt i samarbeid med siv.ark.Løvdahl AS
Post og Teletilsynet, kontorbygg, konkurranse i samarbeid med siv.ark.Løvdahl AS, siv.ark Asbjørnsen,
TBA arkitekter AS og  Element Arkitekter AS, 2.plass i konkurranse.
Diverse hytter og eneboliger

2002-2003 Svensson & Vinje arkitekter AS, Kr.sand
Maxi-butikk, 3000m2, Haakon Gruppen
Tordenskioldsgate skole , Kristiansand Kommune
Innfill kontorbygg for Spareskillingsbanken, Avenyen
Leilighetesbygg i Kristiansand for Rasmussen-gruppen (bistått Ark.kontoret Kari Nissen Brodtkorb)
Diverse hytter og eneboliger

1995-2001 Dolva - Løvdahl - Svensson AS, Kr.sand
Vågsbygd Videregående Skole
Kongensgate 60, leiligheter
Gyldenløvesgate 5/7, kontor/butikklokaler
Fiskebryggen I Kristiansand, kontor/butikklokaler
Søgne Omsorgsboliger og dagsenter for funksjonshemmede
Strømme senter, dagsenter for funksjonshemmede
Diverse hytter og eneboliger

1990-1995 Byarkitektkontoret i Kristiansand
Varmtvannsbasseng
Kr.sand Kapell
Veslefrikk Barnehage

1987-1990 Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb, Oslo
Stranden, Aker Brygge, leilighetesbygg , 20.000m2, byggetrinn III
Smestad Hovedgård, 59 boenheter

1984-1987 Arkitektkontoret Knutsen & Lundevall, Oslo
LO, Møllergt.20, kontorbygg, forsamlingslokaler
Høegh Invest, Skøien, kontorbygg
Hydro Aluminium, Skøien, kontorbygg
Div. eneboliger

1984 Arkitektkontoret Anker & Hølaas, Oslo
Røde Kors Sykehjem, Oslo
Granfoss Næringspark, Oslo, rehabilitering/nybygg, kontorbygg
Klosters Rederi, Oslo, kontorbygg

Andre opplysninger:
1997 Kurs i byggeregler av 1997
2003 Kurs i rev. Plan og bygningslov

Priser

Jeg har som ansatt vært med på prosjekter som har mottatt følgende priser:

Som medarbeider/ansatt i  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb:
1988 Murprisen
1991 Norsk Stålkonstruksjonspris

Som medarbeider/ansatt i  Dolva, Løvdahl, Svensson AS:
2003 Skolebygg-prisen 2002, 2. premie for Vågsbygd Videregående Skole

Konkurranser

1995 HIA, Høgskolen i Agder
1997 Eilert Sundt Videregående skole, Farsund
1998 Vågsbygd Videregående Skole (1.premie)
2004 Tangen Videregående Skole (3.premie, beste norske…)
2005 Guldmand Brygge II, (1.premie)
2006 Fuhr Park i Grimstad (1.premie)
2006 Tangen Plussboliger
2010 Malmø, Mandal, bebyggelsesplan      

Tillitsverv

1980-1982 International Laboratory of Architecture and Urban Design, styremedlem
1992-1994 Agder Arkitektforening, styremedlem
2003 Oppnevnt representant fra Agder Arkitektforeningen i Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU)
2003 Byggekomite for utbygging av Møvig Skole (foreldrerepresentant)
2004 Jury medlem, oppnevnt av Agder Arkitektforening, Ibsen/Hamsun senter i Grimstad
2006 Medlem av Huseiernes Landsforbunds ressursgruppe i Agder-fylkene
2010 Styremedlem Huseiernes Landsforbund
2010 Jurymedlem i konkurranse, Mandal Kommune, høsten 2010
2010 Jurymedlem i konkurranse, Verftet Ny-Hellesund

Språk

Engelsk, fransk, litt tysk